Zapraszamy na Kurs Hipnozy Kaczorowskiego w dniach 21/22/23 Kursy Hipnozy

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW
SYMPOZJUM SZKOLENIOWE 
p.t. Fenomen hipnozy w hipnoterapii 2002 r.